Verzekerde garantie: Eigen Gebrek-dekking

Zonne-energie is duurzaam, veilig, schoon en financieel aantrekkelijk, maar het is moeilijk om met een onervaren oog de kwaliteit van het materiaal te beoordelen. Het ene zonnepaneel is het andere niet. Bent u verzekerd van de werking van uw installatie in geval van schade door eigen gebrek van uw zonnepanelen of omvormers?

Gevolgen van eigen gebrek

Eigen gebrek kan leiden tot ernstige schades. Bij eigen gebrek van zonnepanelen kunt u denken aan kortsluiting in de junction box, delaminatie (loslaten van de verschillende lagen) en slecht soldeerwerk. Eigen gebrek valt onder uw fabrieksgarantie, mits uw fabrikant nog bestaat.

Bij een gedekte garantieclaim ontvangt u van uw fabrikant een nieuwe paneel of omvormer, echter u ontvangt geen vergoeding voor de gevolgschade zoals de kosten van arbeid, transport en productieverlies.

zonnepanelen projecten verzekeren
kioto13-1

Eigen Gebrek-dekking

Om uw investering beter te beschermen en uw opbrengsten veilig te stellen heeft Solarif de unieke “Eigen Gebrek-dekking”.

Deze Eigen Gebrek-dekking:

 • ondersteunt de fabrieksgarantie.
  Bijna altijd zal de fabrikant in het geval van een garantieclaim uw paneel of omvormer vergoeden, maar niet de gevolgschade zoals de kosten van arbeid, transport en het productieverlies. Deze gevolgschade wordt vergoedt door onze “Eigen Gebrek-dekking”.
 • zal niet beëindigd worden in geval van faillissement van de fabrikant.
  In geval van eigen gebrek van de zonnepanelen of omvormers en faillissement van de fabrikant zullen wij naast de eerder genoemde gevolgschade ook uw paneel of omvormer vergoeden.
 • dekt eigen gebrek van uw zonnepanelen (tot maximaal 20 jaar) en uw omvormers (tot maximaal 7,5 jaar).
 • is een optionele uitbreiding op de operational all-risk verzekering.
 • is alleen mogelijk, indien Solarif-gecertificeerde panelen zijn gebruikt.

De voordelen van Eigen Gebrek-dekking

 

Voor fabrikanten

 • back-up van de garantie in geval van faillissement;
 • uitbreiding van de garantie, de verzekeraar betaalt de gevolgschade die niet door de fabrikant wordt gecompenseerd;
 • de verzekering wordt afgesloten en betaald door de eigenaar van de PV-installatie;
 • erkenning van kwaliteit door A-rated verzekeraars.

 

Voor investeerders

 • op kwaliteit gecontroleerde panelen;
 • de investeerder is verantwoordelijk, het is zijn verzekering;
 • laag eigen risico;
 • dekking blijft van kracht ook indien de fabrikant failliet is gegaan;
 • beschermt waarde project indien fabrikant failliet is;
 • ondersteunt de fabrieksgarantie door kosten te vergoeden die niet door de fabrikant worden betaald;
 • eigen gebrek in combinatie met de operationele all risk dekking geeft de beste opbrengstgarantie die in de markt mogelijk is;
 • onderschreven door een A-rated verzekeraar;
 • vermindert het risico voor de bank waardoor financiering eenvoudiger wordt.
langwerpig-panelen

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken, bepaalde informatie ontvangen of een offerte aanvragen, neem dan contact met ons op.