Zonnepanelen certificaten

Solarif certificeert zonnepanelen en omvormers. Zonnepanelen certificaten zijn essentieel om in aanmerking te komen voor de Eigen Gebrek-dekking. Alleen de door Solarif gecertificeerde zonnepanelen komen in aanmerking voor de unieke Eigen Gebrek-dekking. Hieronder volgt een overzicht van redenen om uw product door Solarif te certificeren, en wat daarvoor nodig is.

Waarom zonnepanelen certificaten?

Er zijn verschillende redenen om uw producten te laten certificeren door Solarif. Hieronder volgt een beknopt overzicht van alle voordelen.

  • Door uw producten te certificeren door Solarif geeft u uw klanten de mogelijkheid om voor eigen rekening een zeer uitgebreide verzekering bij Solarif af te sluiten, inclusief dekking van eigen gebrek en het faillissementsrisico van uw bedrijf. Hiermee verandert u de vraag van uw klant om een verzekerde garantie naar een keuze van uw klant om de gewenste dekking zelf te regelen en te betalen.
  • Kwaliteitskeurmerk: zonnepanelen certificaten leveren een positief bedrijfsimago op, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.
  • Steeds meer klanten eisen externe dekking van de fabrieksgaranties, de “Eigen gebrek” dekking van Solarif is hiervoor een oplossing.
  • Steeds vaker worden fabrikanten uitgesloten van aanbestedingen of leveranciers selecties indien zij geen externe dekking hebben van hun fabrieksgaranties.
  • Certificering helpt u om uw processen te identificeren en te optimaliseren, hierdoor krijgt uw management een hulpmiddel ter beschikking om de kwaliteit te sturen.
  • Problemen worden gesignaleerd en geïdentificeerd, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  • Klanttevredenheid zal toenemen door focus op kwaliteit.

Klik hier als u meer wilt lezen over onze Eigen Gebrek-dekking.

Wilt u weten welke panelen en omvormers gecertificeerd zijn?

Meer weten over zonnepanelen certificaten?

Wilt u een offerte aanvragen voor certificering of wilt u met ons in gesprek?

Hoe krijgen mijn omvormers of zonnepanelen certificaten?

Solarif stelt eisen waaraan de fabrikant dient te voldoen wanneer de fabrikant door Solarif gecertificeerd wenst te zijn. Om aan de eisen te voldoen moet de fabrikant haar productieprocessen en financiële situatie kritisch laten beoordelen door Solarif om, indien nodig, bestaande processen en procedures aan te passen. Indien de fabrikant voldoet aan de gestelde eisen, zal Solarif de goedgekeurde panelen op de lijst van gecertificeerde producten plaatsen. Na certificering vindt jaarlijks een controleaudit plaats ter verifiëring of de producten en financiële situatie van de fabrikant aan de vereisten blijft voldoen.

Het certificeringstraject bestaat uit twee onderdelen

Fabrieks risk assessment

Tijdens de fabrieks risk assessment wordt onder andere beoordeeld of u in staat bent om consequent het hele jaar door zonnepanelen of omvormers te produceren die voldoen aan onze normen. Tijdens deze audit wordt ook beoordeeld of de documentatie van uw managementsystemen in overeenstemming is met de eisen. Aan het einde van de audit ontvangt u een samenvatting van de bevindingen. Als er afwijkingen worden geconstateerd, zullen deze binnen een afgesproken periode aantoonbaar opgelost moeten worden.

Financiële audit

Tijdens de financiële audit wordt beoordeeld hoe uw organisatie er financieel voor staat. Een inschatting moet worden gemaakt hoe groot de kans is dat uw fabriek failliet gaat.

Een certificeringstraject duurt gemiddeld 2 maanden.