Voordelen van Solarif Certified

Creëer toevoegde waarde voor uw klanten, versterk het klantvertrouwen, verhoog uw verkoop en de klanttevredenheid.

Voordelen voor uw klant

    1. Eigen gebrek dekking

Zonne-energie is duurzaam, veilig, schoon en financieel aantrekkelijk, maar het is moeilijk om met een onervaren oog de kwaliteit van het materiaal te beoordelen. Het ene zonnepaneel is het andere niet. Bent u verzekerd van de werking van uw installatie in geval van schade door eigen gebrek van uw zonnepanelen of omvormers?

Onze eigen gebrek dekking voor zonnepanelen en omvormers beschermt uw investering op de best mogelijke manier, ook als de fabrikant failliet is gegaan.

Bij een gedekte garantieclaim ontvangt u van uw fabrikant een nieuwe paneel of omvormer, echter u ontvangt geen vergoeding voor de gevolgschade zoals de kosten van arbeid, transport en productieverlies. Onze eigen gebrek dekking beschermt u tegen deze kosten. In geval van faillissement worden ook de panelen vergoedt.

Zonnepark AVRI-5

    2. PV Performance warranty

Voor Fabrikanten
Onze PV Corporate Cover ondersteunt op de lange termijn paneelfabrikanten in het waarborgen van de door hen afgegeven vermogensgaranties. Hierdoor krijgt u als fabrikant de liquiditeit die nodig is om om te gaan met onverwacht hoge claims van performance warranties – voor periodes tot 25 jaar. Uw garanties zijn hierdoor geloofwaardig, uw balans is beschermd.

Voor Investeerders
De PV Performance warranty verzekering beschermt investeerders in solar parken tegen het faillissement van module fabrikanten. Verzekerde risico’s zijn: gebrekkige productie en materiële gebreken.

PV installatie zonnepanelen certificeren Solar certification matchmaker

     3. Performance guarantee

De opbrengst van een project is onder andere afhankelijk van de zonnestraling en individuele risico’s, zoals extreme bewolking, component prestaties en systeem ontwerp verliezen. Deze risico’s kunnen de prestatie van een systeem aanzienlijk beïnvloeden. Als een van de genoemde gevaren zorgt voor daling van het werkelijke rendement tot onder het verzekerde niveau, zal deze verzekering dergelijke verliezen compenseren.

Zonnepark AVRI-1

     4. Uitvoeringsgaranties

Garantiestellingen worden afgegeven door verzekeringsmaatschappijen om het financieel risico in een contract van de ene partij t.o.v. de andere partij te beschermen. Dit hangt meestal samen met de contractant die in gebreke blijft. Deze uitvoeringsgaranties garanderen dat het contract wordt voltooid in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden in het contract. Voorbeelden: uitvoeringsgaranties en onderhoudsgaranties.

solar power plant in construction

Voordelen voor de fabrikant

an engineer working on checking equipment in solar power plant

De Solarif-certificering biedt u als fabrikant de volgende voordelen:

  1. Uw klanten krijgen de mogelijkheid om een externe dekking van fabrieksgaranties af te sluiten bij ons;
  2. Uw klant regelt en betaalt zijn eigen verzekeringen;
  3. De certificering helpt u bij het optimaliseren van uw interne processen en biedt het management een effectief hulpmiddel voor kwaliteitscontrole en evaluatie;
  4. De certificering kent een relevant keurmerk;
  5. De Solarif certificering, gecombineerd met de genoemde verzekeringsoplossingen, versterkt het klantenvertrouwen, verhoogt de projectbetaalbaarheid en verhoogt zo uw verkoop;
  6. De klanttevredenheid zal toenemen als gevolg van uw focus op kwaliteit;
  7. Zowel Solarif Insurance als Solarif Matchmaker adviseren hun klanten alleen gecertificeerde panelen te gebruiken.

HOE WORDT U SOLARIF GECERTIFICEERD?

stamp certified_Tekengebied 1

WELKE FABRIKANTEN ZIJN SOLARIF GECERTIFICEERD?