Schade melden

Schade melden

U kunt uw schade melden door middel van het formulier onderaan de pagina.

Afhankelijk van de schade kan een schade-expert door de verzekeraar worden ingezet. Indien een expert wordt ingezet is het belangrijk dat u alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden.

Tips schademelding

Meld uw schade zo snel mogelijk aan.

Voorzie ons van alle relevante bewijsstukken.

Vraag getuigen om een getekende getuigenverklaring (zie formulier: Getuigenverklaring).

Relevante bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken zijn relevant bij het melden van uw schade.

  • Aankoopnota’s
  • Reparatienota’s
  • Kopie van aangifte diefstal
  • Foto’s van de schade
  • Meetrapport
  • Offerte voor reparatie of vervanging
  • Getuigenverklaring (zie ook formulier: Getuigenverklaring)

Aansprakelijkstelling

Indien u iemand aansprakelijk stelt, kunt u gebruik maken van het formulier Aansprakelijkstelling.


By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.