Risk Management Services

Solarif Risk Management biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlening voor risicobeheersing en kwaliteitsborging van zonnestroominstallaties. Onze diensten omvatten het gehele proces; ontwikkeling, constructie en exploitatie. Solarif Risk Management heeft wereldwijd al meer dan 100 kwaliteitsinspecties en fabrieksbeoordelingen uitgevoerd. Wij voeren een breed scala aan inspecties en kwaliteitscontroles uit op elk onderdeel van het proces. Na een positieve beoordeling volgt de afgifte van ons kwaliteitskeurmerk, Solarif Certified. Een groot voordeel van het keurmerk Solarif Certified is de unieke ‘eigen gebrek dekking’ die u tegen een vast laag tarief kunt afsluiten naast de operationele all risk verzekering.

Solarif Risk Management leidt tot een hogere kwaliteit, betrouwbaarheid en opbrengst.

Onze Services

1

Risicobeoordeling van de fabriek

Deze risicobeoordeling bestaat uit twee delen:

 • Een technische risicobeoordeling van het productieproces.
  ‘Kan de fabrikant consistent het hele jaar door een paneel produceren die voldoet aan de kwaliteitseisen van Solarif Risk Management?’
 • Een financiële risicobeoordeling van de fabrikant.
  ‘Hoe groot is de kans dat de fabrikant binnen een jaar failliet gaat?’

2

DuPro kwaliteitsinspectie in de fabriek

De During Production (DuPro) kwaliteitsinspectie wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van de zonnepanelen. Solarif Risk Management heeft kwaliteitsnormen vastgesteld voor de panelen, de verpakking en het laden van de containers. Er wordt objectief beoordeeld of de fabriek aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. Daarnaast worden controles uitgevoerd om de implementatie van standaard operationele procedures (SOP’s) te toetsen. De inspectie bestaat uit de volgende punten:

 • Conformiteitscontrole tussen BOM (bill of materials) en CDF (constructional data form)
 • Monitoring van de productie ter plaatse in de fabriek
 • 100% Elektroluminescentie beeldvorming (EL)
 • Steekproefcontrole van het eindproduct:
  o  Visuele inspectie
  o  I-V meting
  o  Constructural Data Conformity Check
 • Toezicht op het verpakken van de panelen en het laden van de containers.

3

Pre Shipment Inspection (inspectie na productie & voor transport)

Deze fabrieksinspectie wordt door Solarif Risk Management uitgevoerd nadat de zonnepanelen zijn geproduceerd, nog voordat deze zijn getransporteerd. Deze inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Conformiteitscontrole tussen BOM en CDF
 • Inspectie van de geproduceerde panelen op basis van een relevante hoeveelheid steekproeven
 • Controle op de verpakking en verlading

4

Post Shipment Inspection (inspectie na productie & transport)

Deze inspectie wordt door Solarif Risk Management uitgevoerd nadat de zonnepanelen zijn geproduceerd en getransporteerd. Deze inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Conformiteitscontrole tussen BOM en CDF
 • Controle op de kalibratie van de secundaire referentiemodellen
 • Conformiteitscontrole van de secundaire referentiemodellen en de toepasselijke IEC-normen
 • 100% check van alle I-V- en EL-beelden
 • Een professionele drone inspectie inclusief data analyse

5

Professionele Drone Inspectie

Professionele drone inspectie is een geavanceerde, veilige en voordelige manier om uw zonnestroominstallatie te inspecteren. Met een drone inspectie wordt visuele, thermografische (infrarood) en 3D data verzameld die wij vervolgens verwerken, analyseren en presenteren. Op basis hiervan kunt u sneller en betere beslissingen nemen. De 3D data kunnen we bewerken voor toepassingen zoals volumemetingen en hoogtemetingen. Een drone inspectie van Solarif Risk Management verlaagt de bedrijfskosten, verhoogt de energieproductie en bewaakt uw investering. Tevens neemt de veiligheid in belangrijke mate toe. U hoeft bijvoorbeeld niet langer iemand het dak op te sturen voor een inspectie van een dakgebonden zonnestroominstallatie.

Voordelen van professionele drone inspectie
Drone inspectie is een kostenefficiënte manier om de gehele zonnestroominstallatie te inspecteren. De drone meet de temperatuurwaarden van de zonnepanelen en brengt duizenden panelen in zeer korte tijd in beeld. Een drone inspectie kan binnen enkele uren worden voltooid en levert meer data dan een traditionele inspectie van een zonnestroominstallatie.

Door gebruik te maken van thermografie en uitgebreide gegevensverzameling is er goed zicht op technische problemen van de zonnepanelen. De inspectie spoort (technische) problemen op, zoals  defecte cellen, defecte panelen, hot spots, oververhitte junction boxes, diode problemen, string defecten, substring defecten en PID. Het inspecteren van zonnepanelen met handheld infrarood camera’s wordt hiermee overbodig. Een ander voordeel van drone inspectie is dat het zicht geeft op vervuiling van de panelen, schaduw op de panelen en vegetatiegroei rondom de panelen. Hierdoor kan reiniging en onderhoud beter gereguleerd worden.

U ontvangt een rapportage
In uw eigen online omgeving op ons platform ontvangt u een visueel overzicht van alle mogelijke problemen die door middel van de drone inspectie zijn gedetecteerd en geanalyseerd. Om een overzicht te maken worden honderden tot duizenden foto’s door middel van fotogrammetrie aan elkaar gemonteerd tot een complete orthomozaïek (2D overzichtskaart met 3D info). Door in te zoomen op het gedeelte dat u wilt inzien kunt u de detailfoto’s tot op de centimeter nauwkeurig inspecteren.

Ontwikkelingsfase

 • Verbeterd inzicht in de ligging en kenmerken (volume) van het dak, terrein of perceel. De actuele situatie wordt met een indrukwekkende, heldere visualisatie in beeld gebracht.
 • Hulp bij het ontwerp en de bouwplanning van de zonnestroominstallatie op basis van een zeer nauwkeurig 3D-model dat door middel van dronebeelden tot stand is gekomen.

Constructiefase

 • Blijf op de hoogte van de voortgang van de constructie van de zonnestroominstallatie gedurende het project. Door regelmatig het project in kaart te brengen blijft u op de hoogte of de planning wordt gehaald.
 • Optimaliseer en versnel het bouwproces door gegenereerde data om te zetten in een 3D weergave. Door deze over het bouwwerkinformatiemodel (BIM) heen te leggen, kunt u vroegtijdig inspelen op afwijkingen.

Operationele fase

 • Zonnepanelen inspecteren op schade en mechanisch gebrek met visuele en thermische (infrarood) beelden.
 • Elk beeld wordt geanalyseerd met een geavanceerd machine learning algoritme. Elke afwijking wordt gedetecteerd, geclassificeerd en gelokaliseerd.
 • Onderhoud van de installatie wordt efficiënter.

6

Lab testing

Solarif biedt een breed scala van specifieke laboratorium tests, uitgevoerd door onafhankelijke testfaciliteiten. Met deze testen wordt de kwaliteit van de panelen beoordeeld op specifieke onderdelen. Voorbeelden van tests zijn:

 • Wet leakage current testEVA- test
 • I-V measurement test under Standard Test Conditions
 • Mechanical load test
 • Damp heat test
 • EVA Gel content test
 • PID test

NEEM CONTACT MET ONS OP

VOOR MEER INFORMATIE
OVER ONS KWALITEITSPROGRAMMA