PV performance warranty verzekering

Een innovatieve verzekeringsoplossing voor investeerders en fabrikanten van PV installaties.

Voor PV fabrikanten

17019_Solarif_stock

Meer liquiditeit met de PV Corporate Performance warranty verzekering

Onze PV Corporate Dekking ondersteunt op de lange termijn panelenfabrikanten in het waarborgen van de door hen afgegeven vermogensgaranties. Hierdoor krijgt u als fabrikant de liquiditeit die nodig is om om te gaan met onverwacht hoge claims van performance warranties – voor periodes tot 25 jaar. Uw garanties zijn hierdoor geloofwaardig, uw balans is beschermd.

Vanwege de marktstandaard van 20-25 jaar aan garanties, draagt u als fabrikant een significante financiële last op uw balans. Als garantieverlener moet u uw verplichtingen respecteren en ondervangen met reserveringen op uw balans. U zet daarmee kapitaal vast dat u niet kunt gebruiken voor andere doeleinden. Tevens kunnen deze voorzieningen vaak slechts een deel van uw aansprakelijkheden dekken als er sprake is van een groot verlies. Deze verliezen kunnen uw marktpositie als fabrikant schaden, of in het ergste geval het voortbestaan van uw bedrijf.

 

BLIJF IN STAAT OM TE BETALEN, VERZEKER GARANTIEVERPLICHTINGEN

Onze PV Corporate Performance warranty verzekering ondersteunt u door ervoor te zorgen dat de vermogensgaranties van uw panelen op lange termijn voldoen aan uw afgegeven garantieniveaus. Deze verzekering speelt in op de huidige trend dat investeerders meer en meer aandacht besteden aan de financiële solvabiliteit van de module fabrikant op het moment dat zij investeren in een solar park(en). De PV Corporate Performance warranty verzekering stelt u als fabrikant in staat om de liquiditeit te waarborgen die u nodig heeft, zelfs in geval van onverwacht hoge claims van performance warranties – en voor een periode tot 25 jaar. Dit vergroot niet alleen de mate van zekerheid in uw eigen planning, maar ook in die van de eindgebruiker, inclusief investeerders.

Voor PV investeerders

Solar certification

Goede investeringsbescherming met de PV Performance warranty verzekering

De PV Performance warranty verzekering beschermt investeerders in PV systemen tegen het faillissement van module fabrikanten. Als investeerder monitort u de PV markt van dichtbij, en bent u op de hoogte van de risico’s. Uiteindelijk is de bescherming van uw investering van groot belang – en is zelfs van nog meer belang gedurende de uitdagende fases van ontwikkeling van de solar-industrie, waarin een hevige competitie vele fabrikanten tot faillissement heeft gebracht.

Verzekerde risico’s: gebrekkige productie, materiële gebreken, materiaalveroudering.

 

VERZEKER RISICO’S

Vele investeerders zijn niet langer in staat om het technologische risico van onderpresterende PV modules over te dragen aan de garantieverstrekker; ze moeten het risico zelf dragen. De resulterende onzekerheid kan de geldstromen in het businessplan in gevaar brengen.

Onze PV Performance warranty verzekering kan dat risico dekken. Als de fabrikant onvermogend is en de modules onvoldoende presteren, zal de verzekeraar financiële compensatie uitbetalen aan de investeerder. De initiële premie hoeft slechts eenmalig betaald te worden. Vervolgens is de verzekering geldig gedurende 15 jaar. Deze oplossing is beschikbaar voor nieuwe parken en kan al ingevoerd worden in de financieringsfase, wat de preferentiële financieringsvoorwaarden ten goede komt. Op de tweedehandsmarkt is de PV Performance warranty verzekering waardeverhogend voor projecten.

Maak contact met solarif

Onderstaande knop brengt u naar Solarif’s contactpagina

Voordelen van de PV performance warranty verzekering

1

1-op-1 backstop van de originele leveranciersgarantie

2

Pas de financiële rating van herverzekeraar toe in plaats van de non-investment grade van de leverancier

3

Onderschreven op een enkel project of portfolio van projecten

4

Flexibele structuur in termen van eigen risico en limieten om individuele vereisten te behalen

5

Niet-opzegbare polis

MEER INFORMATIE?

Vul uw naam en e-mail adres in en ontvang direct onze Engelstalige “PV Performance Warranty Insurance” brochure