PV performance guarantee verzekering

Garandeer de verwachtte opbrengst van een PV solar project

De opbrengst van een project is afhankelijk van de zonnestraling en individuele risico’s die de prestatie van het systeem kunnen beïnvloeden. Als een van de genoemde gevaren zorgt voor daling van het werkelijke rendement tot onder het verzekerde niveau, zal deze verzekering dergelijke verliezen compenseren. 

Een overzicht

Garandeer de verwachte opbrengst van een PV project. De opbrengst van een PV project is onder andere afhankelijk van zonnestraling en individuele risico’s die de prestatie van het systeem beïnvloeden. Een berekening wordt gebaseerd op zonnestraling, verwachtte opbrengst, werkelijke opbrengst en tarieven.

Meer over de PV Performance Guarantee

LOOPTIJD DEKKING

De dekking heeft een looptijd van 1 tot 12 jaar. Een langere looptijd is mogelijk. De dekking kan gedurende de afgesproken looptijd niet worden opgezegd. Er is geen jaarlijkse vernieuwing benodigd.

IDENTIFICATIE

Vooraf overeengekomen vast €/kWh tarief voor zekerheid van verlies-vergoeding.

VERZEKERD GEBEURTENIS

De werkelijke opbrengst ligt onder het verzekerde niveau als gevolg van:
a) Gereduceerd system performance ratio; of/en;
b) Afname in zonnestraling; ten opzichte van verwachtte zonnestraling.

VERZEKERDE GEVAREN 

Omvangrijke bewolking, Component Performance & Availability, Project design verliezen, Specifieke O&M gerelateerde verliezen.

COMPLEMENTAIR

Complementeert traditionele eigendom- en aansprakelijkheidsverzekering, die niet het risico dekken van onderprestatie van het park door een tekort aan zonlicht en/of technische en operationele mankementen. Deze verzekering voegt alle onderliggende garanties tezamen in één uitgebreide dekking om aandeelhouders een lange termijn investment grade dekking te verschaffen.

VOORDELEN

  • Garandeert MWh op energieproductie;
  • Past Lloyd’s financial rating toe in plaats van module, omvormer, O&M supplier non-investment grade;
  • Een investment grade productiegarantie gecombineerd met een investment grade off-taker stelt de Return of Investment veilig met een beter financieel risicoprofiel;
  • Onderschreven op een enkel project of portfolio van projecten;
  • Flexibele structuur in termen van eigen risico en limieten;
  • Niet-opzegbare polis met A-rated verzekeraar.

Neem contact op met solarif

De onderstaande knop brengt je naar de contact pagina