PV Kwaliteitsprogramma

Solarif Risk Management biedt een uitgebreid programma voor risicobeheersing en kwaliteitsborging van zonnestroominstallaties. Het programma omvat het gehele proces; ontwikkeling, constructie  en exploitatie. Het programma leidt tot een hogere kwaliteit, betrouwbaarheid en opbrengst.

Inhoud van het programma

1

Risicobeoordeling van de fabriek

Deze risicobeoordeling bestaat uit twee delen:

 • Een technische risicobeoordeling van het productieproces.
  ‘Kan de fabrikant consistent het hele jaar door een paneel produceren die voldoet aan de kwaliteitseisen van Solarif Risk Management?’
 • Een financiële risicobeoordeling van de fabrikant.
  ‘Hoe groot is de kans dat de fabrikant binnen een jaar failliet gaat?’

2

DuPro kwaliteitsinspectie in de fabriek

De During Production (DuPro) kwaliteitsinspectie wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van de zonnepanelen. Solarif Risk Management heeft kwaliteitsnormen vastgesteld voor de panelen, de verpakking en het laden van de containers. Er wordt objectief beoordeeld of de fabriek aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. Daarnaast worden controles uitgevoerd om de implementatie van standaard operationele procedures (SOP’s) te toetsen.De inspectie bestaat uit de volgende punten:

 • Conformiteitscontrole tussen BOM (bill of materials) en CDF (constructional data form)
 • Monitoring van de productie ter plaatse in de fabriek
 • Steekproefcontrole van het eindproduct:
  o  Visuele inspectie
  0  I-V meting
  0  100% Elektroluminescentie beeldvorming (EL)
  0  Constructural Data Conformity Check
 • Toezicht op het verpakken van de panelen en het laden van de containers.

3

Inspectie na productie

Deze fabrieksinspectie wordt door Solarif Risk Management uitgevoerd nadat de zonnepanelen zijn geproduceerd. Deze inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Conformiteitscontrole tussen BOM en CDF
 • Controle op de kalibratie van de secundaire referentiemodellen
 • Conformiteitscontrole van de secundaire referentiemodellen en de toepasselijke IEC-normen
 • 100% check van alle I-V- en EL-beelden

4

Professionele Drone Inspectie

Professionele drone inspectie is een geavanceerde, veilige en voordelige manier om uw zonnestroominstallatie te inspecteren. Met een drone inspectie wordt visuele, thermografische (infrarood) en 3D data verzameld die wij vervolgens verwerken, analyseren en presenteren. Op basis hiervan kunt u sneller en betere beslissingen nemen. De 3D data kunnen we bewerken voor toepassingen zoals volumemetingen en hoogtemetingen. Een drone inspectie van Solarif Risk Management verlaagt de bedrijfskosten, verhoogt de energieproductie en bewaakt uw investering. Tevens neemt de veiligheid in belangrijke mate toe. U hoeft bijvoorbeeld niet langer iemand het dak op te sturen voor een inspectie van een opdak-zonnestroominstallatie.

Voordelen van professionele drone inspectie
Drone inspectie is een kostenefficiënte manier om de gehele zonnestroominstallatie te inspecteren. De drone meet de temperatuurwaarden van de zonnepanelen en brengt duizenden panelen in zeer korte tijd in beeld. Een drone inspectie kan binnen enkele uren worden voltooid en levert meer data dan een traditionele inspectie van een zonnestroominstallatie.

Door gebruik te maken van thermografie en uitgebreide gegevensverzameling is er goed zicht op technische problemen van de zonnepanelen. De inspectie spoort (technische) problemen op, zoals slechte of defecte cellen, delaminerende panelen, hot spots, oververhitte junction boxes, defecte bypass diodes, omgekeerde polaritiet, geknelde kabels en PID. Het inspecteren van zonnepanelen met handheld infrarood camera’s wordt hiermee overbodig. Een ander voordeel van drone inspectie is dat het zicht geeft op vervuiling van de panelen, schaduw op de panelen en vegetatiegroei rondom de panelen. Hierdoor kan reiniging en onderhoud beter gereguleerd worden.

U ontvangt een rapportage
In uw eigen online omgeving op ons platform ontvangt u een visueel overzicht van alle mogelijke problemen die door middel van de drone inspectie zijn gedetecteerd en geanalyseerd.Om een overzicht te maken worden honderden tot duizenden foto’s aan elkaar gestitcht tot een compleet 2D of 3D model. Door in te zoomen op het gedeelte dat u wilt inzien kunt u de detailfoto’s tot op de centimeter nauwkeurig inspecteren.

Ontwikkelingsfase

 • Verbeterd inzicht in de ligging en kenmerken (volume) van het dak, terrein of perceel. De actuele situatie wordt met een indrukwekkende, heldere visualisatie in beeld gebracht.
 • Hulp bij het ontwerp en de bouwplanning van de zonnestroominstallatie op basis van een zeer nauwkeurig 3D-model dat door middel van dronebeelden tot stand is gekomen.

Constructiefase

 • Blijf op de hoogte van de voortgang van de constructie van de zonnestroominstallatie gedurende het project. Door regelmatig het project in kaart te brengen blijft u op de hoogte of de planning wordt gehaald.
 • Optimaliseer en versnel het bouwproces door gegenereerde data om te zetten in een 3D weergave. Door deze over het bouwwerkinformatiemodel (BIM) heen te leggen, kunt u vroegtijdig inspelen op afwijkingen.

Operationele fase

 • Zonnepanelen inspecteren op schade en mechanisch gebrek met visuele en thermische (infrarood) beelden.
 • Elk beeld wordt geanalyseerd met een geavanceerd machine learning algoritme. Elke afwijking wordt gedetecteerd, geclassificeerd en gelokaliseerd.
 • Onderhoud van de installatie wordt efficiënter.

De gebruikte technologie voldoet volledig aan de IEC 62446-3:2017 norm en garandeert betrouwbare en nauwkeurige resultaten.

5

Lab testing

Solarif biedt een breed scala van specifieke laboratorium tests, uitgevoerd door onafhankelijke testfaciliteiten. Met deze testen wordt de kwaliteit van de panelen beoordeeld op specifieke onderdelen. Voorbeelden van tests zijn EVA- test, GEL-test en Pelling test om de kans op delaminatie te bepalen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

VOOR MEER INFORMATIE
OVER ONS KWALITEITSPROGRAMMA