Investeren in een PV installatie?

Als investeerder in een PV installatie kunt u uw risico’s reduceren of zelfs elimineren. Uw PV verzekeren betekent uw rendement veilig stellen. Lees hier alles over PV installaties met minimaal risico en een maximaal rendement.

Risico’s van het investeren in een PV installatie

Investeren in een PV installatie kan lucratief zijn, als je weet wat je doet en waar je op moet letten.

Investeren in een PV installatie brengt risico’s met zich mee. U wilt kunnen bepalen welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. En hoe reëel ze eigenlijk zijn. Laten alle risico’s zich duidelijk in kaart brengen, of zijn ze wellicht verborgen?

Samen met u brengt Solarif deze risico’s zo nauwkeurig en reëel mogelijk in beeld. Vervolgens worden risico’s gereduceerd door kwaliteitsinspecties op:

 • Gebruikte materialen
 • Constructiewerkzaamheden
 • Opgeleverde PV installatie
Solar certification PV installatie zonnepanelen certificeren

Uw PV installatie verzekeren en beschermen

De eigen gebrek-dekking elimineert aanzienlijke risico’s, wat investeren in een PV installatie als geheel aantrekkelijker maakt.

Solarif helpt u uw PV installatie te beschermen. Met het verzekeren stelt u uw rendement veilig. Door middel van de eigen gebrek-dekking is de PV installatie beter beschermd, terwijl de opbrengsten zijn veiliggesteld.

De eigen gebrek-dekking:

 • Ondersteunt de fabrieksgarantie (panelen 10 jaar, omvormers 7,5 jaar);
 • Vergoedt eigen gebrek-gevolgschade, als niet vergoed door de fabrikant;
 • Vergoedt defecte panelen of omvormers in geval van faillissement van de fabrikant (insolventiedekking);
 • Zal niet worden beëindigd in geval van faillissement van de fabrikant.
PV installatie business

Neem nu contact op met solarif

Onderstaande button brengt u naar de contactpagina van Solarif

De drie disciplines

De kracht van Solarif ligt in de gecombineerde inzet van deze drie autonome businessunits met elk hun eigen disciplines. Dankzij de unieke combinatie neemt niet alleen de kans op een veilige, succesvolle PV-deal toe, maar uiteindelijk ook de winstgevendheid voor alle betrokken partijen door een significante besparing van tijd en geld.

INSURANCE

Solar certification zonnepanelen certificeren PV installatie Zonnepanelen projecten

Als investeerder in een PV installatie kunt u uw risico’s reduceren of zelfs elimineren middels heldere afspraken, contracten en verzekeringen. Door uw PV te verzekeren, kunt u zich beschermen tegen technologische, klimatologische, logistieke, constructie-technische, politieke, juridische en economische risico’s die elk in meer of mindere mate bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van uw investering in een zonnepark.

RISK MANAGEMENT

zonnepanelen certificeren PV installatie Solar certification

Succesvol investeren in solar met een aantrekkelijk financieel rendement lijkt behoorlijk ingewikkeld. Niet eens zozeer vanwege specifieke technologische aspecten, als wel vanwege het gebrek aan inzichtelijkheid in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot kwaliteit. Solarif Risk Management erkent dit probleem en ontwikkelde een oplossing in de vorm van een certificeringsprogramma voor panelen.

MATCHMAKER

PV installatie zonnepanelen certificeren Solar certification matchmaker

Solarif kan u als investeerder helpen in contact te komen met eigenaren van een PV installatie die passen bij uw investeringsprofiel. Solarif Matchmaker treedt hierbij op als een soort onroerend goed-makelaar, maar dan volledig gespecialiseerd in PV installaties. Projecten worden geïdentificeerd en gematcht met investeerders aan de hand van hun investerings-profiel bij voldoende slagingskans, wat tijd- en geldbesparend werkt voor alle betrokkenen

Wat de business units voor u kunnen doen

INSURANCE

 • operational all risk-dekking
 • machinebreuk (bedrijfsschade)
 • eigen gebrek-dekking
 • politieke risico’s
 • terrorisme
 • natuurrampen
 • instralingstekort
 • aansprakelijkheid
 • construction all risk-dekking
 • performance bonds
 • transport/cargo

RISK MANAGEMENT

 • bemiddeling bij aan- en verkoop van een PV installatie
 • bemiddeling bij financiering
 • bemiddeling bij EPC-contracten
 • verwerving projectrechten

MATCHMAKER

 • lijst van Solarif-gecertificeerde panelen en omvormers
 • factory risk assessment
 • in-line kwaliteitsinspectie
 • pre-shipment inspectie
 • post-shipment inspectie
 • opleveringsinspectie
 • on-site EL-inspectie
 • lab testing
 • Balance of System (BOS) componenten kwaliteitsinspectie

MEER INFORMATIE ?

Laat uw naam en e-mailadres achter en ontvang direct onze uitgebreide brochure ‘INVESTEREN IN SOLAR’