Kwaliteitsinspecties

De snelle groei van zonnestroominstallaties heeft geleid tot een felle concurrentie binnen de fotovoltaïsche industrie. Producten worden voor concurrerende prijzen aangeboden met het gevolg dat de kwaliteit van gebruikte materialen en componenten niet altijd constant is. Dit heeft een negatieve invloed op de algehele kwaliteit van zonnepanelen op de lange termijn. Het Risk Management team van Solarif garandeert dat de kwaliteit van de gebruikte primaire materialen en onderdelen voldoen aan specifieke internationale normen.

BOM verificatie

De BOM (Bill of Material) is een lijst van alle componenten en bewerkingen die nodig zijn om een zonnepaneel of omvormer te produceren. Naast de gebruikte materialen en onderdelen bevat de lijst ook productcodes, aankoopkosten, aankoopdata en details van de fabrikant. Een wijziging in productie, op welke manier dan ook, betekent ook een wijziging in de BOM.

Wat doet Solarif Risk Management?
Wij verzamelen alle documentatie van de BOM en verifiëren deze met het Constructional Data Form (CDF). Er wordt gecontroleerd of uitsluitend gecertificeerde materialen zijn gebruikt.

CDF conformiteitscontrole

Het Constructional Data Form (CDF) wordt ook wel de Technische Bill of Materials (TBOM) genoemd. Het CDF is een uitgebreide lijst dat specifiek alle exacte grondstoffen en componenten vermeldt, evenals de ontwerp- en labelinformatie voor de productie van een zonnepaneel, zoals vereist volgens de normen die van toepassing zijn.

Een CDF wordt meestal tijdens het certificeringsproces samengesteld wanneer een product wordt gekwalificeerd volgens de relevante ontwerpkwalificatie en typegoedkeuringsstandaard voor dat producttype. Na een succesvolle certificatie wordt de CDF-documentatie bij het certificatierapport gevoegd.

Wat doet Solarif Risk Management?
Het Risk Management team controleert of de geproduceerde zonnepanelen voldoen aan de gecertificeerde specificaties.

Visuele Inspectie

De visuele inspectie van zonnepanelen is de meest effectieve en snelste methode om fouten en defecten in een zonnepaneel op te sporen. Door goed en kritisch naar de panelen te kijken kan in korte tijd beoordeeld worden in welke conditie de panelen zich bevinden. De visuele inspectie wordt vaker uitgevoerd, dan welke andere test dan ook. Gebreken die met het blote ook opgespoord kunnen worden zijn o.a.: krassen, beschadigde folie onderzijde, slechte soldering, slakkensporen, scheuren in de cellen, delaminatie, slechte afdichting van het frame en hotspots.

I-V meting

Met de I-V curve test wordt de prestatie van het zonnepaneel getest. De I-V curve toont de relatie tussen stroom en spanning bij verschillende belastingen. De gemeten waardes van o.a. open klemspanning (Voc), kortsluitstroom (lsc), punt van maximale spanning (Pmax) en het punt van maximale stroom (Vmax) worden weergegeven in een grafiek. Van elk punt in de grafiek kan vervolgens de ‘standaard test conditie’ waarde (STC) worden uitgerekend. Hierdoor ontstaat de (I-V) STC curve welke vervolgens vergeleken wordt met de nominale waarde van de STC curve. De nominale waarde van de STC curve wordt afgeleid van de vastgestelde prestatieparameters die op het productetiket en de officiële datasheet worden vermeld.

Flashtest
Bij de flashtest wordt gemeten welke stroom en spanning uit het zonnepaneel komen tijdens een lichtflits met een maximale lichtintensiteit van 1.000 Watt/m2, terwijl het zonnepaneel een temperatuur van 25 graden Celsius heeft. Deze meting geeft een stroom-spanningsgrafiek (I-V curve) waaruit het punt bepaald wordt waarbij het paneel maximaal vermogen levert (STC).

Tolerantiecontrole
De tolerantiecontrole geeft een beeld van de werkelijke capaciteit van de zonnepanelen.

EL-scans

Met een EL-scan wordt gecontroleerd of alle zonnecellen goed werken. Zodra er licht op een zonnepaneel valt komt er stroom uit. Omgekeerd zal een zonnepaneel waar stroom doorheen gaat ook licht uitzenden. De EL-scan wordt uitgevoerd met infrarood licht. Delen van een zonnecel die niet werken omdat de cel defect is of omdat het elektrisch contact niet goed is zenden geen licht uit en worden zichtbaar als donkere plekken.

Alle panelen worden door het Solarif Risk Management team gecontroleerd. De scans worden verzameld en onderzocht op microcracks, onderbrekingen in de verbinding en vuil in de wafels. De scans worden uitgevoerd vóór het lamineren zodat defecten tijdig kunnen worden hersteld.

Verpakking & Verlading

Met deze inspectie wordt gecontroleerd of de verpakking en verlading voldoet aan de standaardcriteria van Solarif Risk Management. Het Risk Management team van Solarif blijft ter plaatse nadat de overige inspecties zijn voltooid en zorgt ervoor dat de zonnepanelen op de juiste manier worden verpakt en in de transportcontainers worden geladen. Er wordt gecontroleerd op het ontwerp van de verpakkingen, het verpakkingsmateriaal, het verpakkingsproces en de afmetingen van de pallets. Daarnaast is er toezicht op het laden van de containers.

NEEM CONTACT MET ONS OP

VOOR MEER INFORMATIE