Zonnepanelenverzekering afsluiten

Verzeker uw zonnestoominstallatie snel en eenvoudig tegen elke mogelijke schade

Kenmerken van de zonnepanelenverzekering

Wij wijzen u graag op de belangrijkste kenmerken van onze zonnepanelenverzekering. Deze verzekering bestaat uit 2 delen:

 1. Een van buitenkomende onheilendekking
  • Een All Risk dekking voor alle zonnestroominstallaties;
  • Enkele voorbeelden; vandalisme, diefstal (ook zonder braakschade), hagelschade, bliksem, overspanning, aardbeving, wind, storm, windstormen met snelheden boven de 119 km per uur, overstroming en brand;
  • Reparatiekosten (arbeid en transport) zijn meeverzekerd;
  • De vergoeding bedraagt de nieuwwaarde op het moment van de schade met als maximum de oorspronkelijke aanschafwaarde;
  • Een eigen risico vanaf € 200,00 per gebeurtenis;
  • Alle kosten zijn geïndexeerd;
  • Geen afschrijving;
  • Aanvullende dekkingen zoals;
   • De- en hermontagekosten van de installatie wanneer de installatie een reparatie van een beschadiging aan de opstal (mits ontstaan door een van buitenkomend onheil) in de weg staat;
   • Schade aan opstal als gevolg van een gedekte schade, indien niet elders verzekerd;
   • Extra kosten om een eventuele onverenigbaarheid als gevolg van een noodzakelijke technologische verandering tussen bestaande apparatuur en de vervangende apparatuur op te heffen;
   • De kosten voor het opsporen en lokaliseren van de beschadiging, mits er daadwerkelijk een onder deze verzekering gedekte beschadiging wordt gevonden.
   • De extra kosten die voor overwerk en/of express zendingen worden gemaakt ter bespoediging van het herstel.
 1. Productieverlies
  • Dekking van productieverlies bij schade als gevolg van een van buitenkomend onheil en diefstal;
  • Vergoeding start na 7 wachtdagen;
  • Dagvergoeding gedurende maximaal een periode van 26 opeenvolgende weken;
  • Een dagvergoeding per KiloWattPiek (kWp) geïnstalleerd vermogen:
   • € 2,50 (1 april – 30 september);
   • € 1,50 (1 oktober – 31 maart).

Condities

 1. Premie 1,95‰ (0,195%) per jaar over het totale factuurbedrag, inclusief installatiekosten en BTW, indien BTW niet verrekenbaar;
 2. Premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting;
 3. Per polis geldt een minimumpremie van € 250,00 per jaar exclusief eigen gebrek dekking;
 4. U kunt bij deze verzekering een Eigen Gebrek dekking afsluiten, de hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand certificering en de installatie-waarde;
 5. Uitgesloten van dekking zijn o.a. terrorisme, atoomkernreacties, opzet en slijtage;
 6. Jaarlijkse premiebetaling, na het eerste jaar maandelijks opzegbaar;
 7. Maximaal gedurende 25 jaar verzekerbaar vanaf installatiedatum;
 8. Primaire dekking, er wordt niet gekeken of de schade kan worden verhaald op een andere verzekering.

Algemene eisen

 • De zonnepanelen dienen te voldoen aan de IEC normen 61215 en 61730;
 • De omvormers dienen een productgarantie te hebben van tenminste 5 jaar;
 • De zonnepanelen dienen een productgarantie te hebben van tenminste 10 jaar;
 • De plaatsing van de zonnestroominstallatie dient te gebeuren door een installateur conform goed vakmanschap.

Specifieke eisen grondinstallatie

 • De omvormer(s) is/zijn tenminste 40 cm boven de grond geplaatst;
 • Begroeiing onder en rondom de installatie wordt regelmatig verwijderd;
 • Een hekwerk met een minimale hoogte van 1,80 meter of diefstalbeveiliging van de panelen door middel van anti-diefstal bouten en moeren of speciale anti-diefstal clips.

Zelfbouw

Installaties welke door de verzekeringnemer zelf zijn geïnstalleerd en aangesloten zijn uitgesloten van dekking tenzij een gekwalificeerde installateur na beproeving en keuring schriftelijk verklaart dat de PV-installatie goed gemonteerd en aangesloten is.

Deze informatie is een samenvatting. Aan de inhoud van deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie zie de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie over onze Zonnepanelenverzekering, neem contact met ons op.

Aanvraagprocedure

STAP 1

Vul onderstaand formulier in en ontvang direct het aanvraagformulier in excel formaat.

Waarom excel formaat? Op die manier kunt u meteen zien wat de hoogte van uw premie wordt.

STAP 2

Vul het excel-bestand zo volledig mogelijk in. U krijgt (bij voldoende informatie) direct het premiebedrag te zien.

Bij vragen neem contact op via support@solarif.com of 026 711 50 50.

STAP 3

Stuur het ingevulde aanvraagformulier retour naar support@solarif.com.

U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van ons. Heeft u deze na 5 werkdagen nog niet ontvangen? Neem dan contact op via 026 711 50 50.

STAP 4

Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangt u het polisblad.

 

VUL ONDERSTAANDE GEGEVENS IN

En ontvang direct het aanvraagformulier