Zonnepanelenverzekering aanvragen

Verzeker uw zonnestroominstallatie snel en eenvoudig tegen elke mogelijke schade. Als Solarif vinden wij het verstandig dat u uw zonnepanelen op een goede wijze verzekert tegen materiële schade en verlies aan inkomsten. Solarif biedt een zeer uitgebreide verzekering voor uw zonnestroominstallatie. Hiermee kiest u voor zekerheid.

Kenmerken van de zonnepanelenverzekering

Wij wijzen u graag op de belangrijkste kenmerken van onze zonnepanelenverzekering. Deze verzekering bestaat uit 2 delen:

Een van buitenkomende onheilendekking

 • Dekking voor schade als gevolg een van buitenkomend onheil, zoals brand, vandalisme, diefstal (ook zonder braakschade), hagelschade, bliksem, overspanning, storm en natuurrampen (waaronder overstroming, storm met windsnelheden boven de 119 km per uur en aardbeving);
 • Ook de gevolgkosten van de schade, zoals arbeid en transport zijn meeverzekerd;
 • De vergoeding bedraagt de nieuwwaarde op het moment van de schade met als maximum de oorspronkelijke aanschafwaarde;
 • Laag eigen risico per gebeurtenis;
 • Geen afschrijving;
 • Extra aanvullende dekkingen voor bijzondere kosten en risico’s.
 • Specifieke optionele dekkingen mogelijk, zoals eigen gebrek en contingent business interruption.

Productieverlies

 • Dekking van productieverlies bij schade als gevolg van een van buitenkomend onheil en diefstal;
 • Vergoeding start na het aantal overeengekomen wachtdagen;
 • Een uitkeringsperiode van maximaal 26 of 52 opeenvolgende weken.

Eigen gebrek dekking
Om uw investering beter te beschermen en uw opbrengsten veilig te stellen heeft Solarif de unieke “Eigen Gebrek-dekking” als aanvullende dekking op uw Operationele all risk verzekering:

 • Back-up van de garantie in geval van faillissement.
 • Uitbreiding van de garantie door compensatie gevolgschade.
 • Dekt eigen gebrek van uw zonnepanelen (tot maximaal 20 jaar) en uw omvormers (tot maximaal 7,5 jaar).

Meer weten, klik hier.

Condities

 1. Maatwerkpremie afhankelijk van de kenmerken van uw installatie(s);
 2. De jaarpremie wordt berekend over de verzekerde waarde;
 3. De premie is verschuldigd bij het aangaan van de verzekering;
 4. Premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting;
 5. De verzekering kent een premie vanaf € 250,00 per jaar;
 6. Jaarlijkse premiebetaling;
 7. Uitgesloten van dekking zijn o.a. atoomkernreacties, oorlog, opzet en slijtage;
 8. Primaire dekking, er wordt niet gekeken of de schade kan worden verhaald op een andere verzekering.

Algemene eisen

 • De zonnepanelen dienen te voldoen aan de IEC-normen 61215 en 61730;
 • De zonnepanelen dienen een productgarantie te hebben van tenminste 10 jaar;
 • De omvormers dienen een productgarantie te hebben van tenminste 5 jaar;
 • De plaatsing van de zonnestroominstallatie dient te gebeuren door een installateur conform goed vakmanschap.

Specifieke eisen grondinstallatie

 • Afhankelijk van het type installatie (dak of grond), de locatie en de waarde van de installatie zijn specifieke (beveiligings)maatregelen vereist. Voor meer informatie klik hier.

Deze informatie is een samenvatting. Aan de inhoud van deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voor een uitgebreide beschrijving van onze Zonnepanelenverzekering verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden. Voor meer informatie over onze Zonnepanelenverzekering, neem contact met ons op.

Aanvraagprocedure

STAP 1

Vul onderstaand formulier in en ontvang direct het aanvraagformulier in excel formaat.

STAP 2

Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Bij vragen neem contact met ons op via support@solarif.com of 026 711 50 50.

STAP 3

Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar support@solarif.com.

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

STAP 4

Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van uw volledig ingevulde aanvraagformulier ontvangt u uw offerte.

VUL ONDERSTAANDE GEGEVENS IN

En ontvang direct het aanvraagformulier