Vormen van indirecte zonne-energie

 

Voorbeelden van indirect zonne-energie zijn waterkracht, biomasse en windenergie. Hierbij wordt de uiteindelijk bruikbare energie via een omweg geproduceerd.

Windenergie: Zonnestraling > temperatuur/drukverschillen > wind > aandrijving windmolen > elektriciteit.

Waterkracht: Zonnestraling > verdamping van water > neerslag > opslag in stuwmeer > aandrijving turbineschoepen/generator > elektriciteit.

Biomassa: Zonnestraling > plantengroei > oogst/bewerking > verbranding/vergassing > aandrijving generator > elektriciteit.